Beslutningen om å tegne om området rundt operaen er et viktig skritt i riktig retning.

Men husk at dette IKKE omfatter området der den såkalte Bjørvika-muren står.

Det området må også tegnes om slik at vi får en løsning som er i tråd med den opprinnelige visjonen om en ÅPEN FJORDBY.

Beslutningstagernes endringskurs er blant annet takket være alle dere som har signert og e-postet linken til denne siden til venner og kjente, slik at de også har kunnet signere, og igjen videresende informasjonen.

Fortsett derfor å signere dette oppropet og send linken (adressen til dette nettstedet) til venner og familie så også de kan signere. Det nytter å protestere! :)

- Kjære motstandere, vennligst les dette:
Motstandere av kampanjen har kommet med kritikk uten å ta seg bryet med å lese det som står på denne nettsiden.
1. Underskriftskampanjen er mot de planlagte høyhusene i Bjørvika, ikke nødvendigvis mot høyhus generelt.
2. Selvsagt ønsker vi utbygging av bydelen og en bydel som putrer av folkeliv. Høyhus er ingen en forutsetning for en levende bydel, snarere tvert imot.
3. Det finnes andre alternativer enn det Byrådet stadig presenterer i media, der de alltid fremstiller fremtidige bygg i Bjørvika som et valg mellom pest og kolera: dagens barcode-løsning eller en lavere mer massiv mur. Bystyret må tenke nytt og komme på banen med gode løsninger for området.
4. Btw - Bjørvikamuren er et utrykk, ingen av oss mener det planlegges å bygge en faktisk mur, protestene er mot rekken av høyhus som er blitt kalt "Bjørvikamuren".

- Spørsmål til Erling Lae:
Du sier i Morgenbladet i dag (15.12) at du synes det er en god idé å bygge virkelighetstro modeller som vil vise byggenes størrelse og form på tomten, hvorfor gikk du tilbake på dette på Bjørvikaseminaret i dag? Hvorfor vil du ikke vise allmenningen hvordan disse byggene faktisk vil se ut og påvirke nærmiljøet?

Bilde er "lånt" fra Dagbladet.

Bjørvikamuren ødelegger fjordbyen Oslo


Innerst i Bjørvika skal containere og jernbanevognene erstattes med blokker så høye at takene blir i høyde med Sjømannsskolen på Ekeberg (ca. 90 moh.) og Stenerud stasjon på Holmenkollbanen. Med den muren vil Oslogrytas karakter forsvinne, de laveste delene i byen avskjæres fra havet og utluftingen ut Oslofjorden reduseres sterkt. Dette resulterer i dårligere luft og miljø, samt forurensing pga redusert utlufting. Den nye bebyggelsen vil også kaste lange slagskygger fra opp til cote 67. meter høye bygg langt innover byen. Dette er et farvel det den åpne fjordbyen!

Ved hjelp av røde ballonger markerte Oslo S utvikling byggehøydene i Bjørvika noen dager i fjor vinter. Ballongene var lite synlige og er forsterket med røde punkter.

Byfornyelsen gir en unik mulighet til å utvikle Oslo til å bli en fantastisk fjordby som alle kan nyte og ha glede av, beboere og besøkende. Dette angår alle, ikke bare de som bor i Oslo - dette er hovedstaden vår! I stedet for å lage flotte fellesarealer alle kan ha glede av, selges fjordutsikten, miljøet og Oslos særpreg i format av dyre leiligheter til de få. Resten av Oslofjorden sperres for Oslos beboere. Bygg gjerne høybygg men ikke slik at de sperrer Oslo fra fjorden. Tenk bare på de byene vi liker ute i Europa, f.eks. Barcelona som åpner seg mot havet med store felles parkarealer, og moderne bybygg på innsiden.

Det er flott at NOEN politikere og arkitekter nå engasjerer seg mot disse planene, men ikke glem at mange er for planene, noe som er grunnen til at vi befinner oss i denne situasjonen. Vi kan ikke bare legge byplanleggingen blindt i hendene på politikere, arkitekter, utbyggere og Plan- og bygningsetaten. Det har de allerede bevist!

Her og nå har du muligheten til å fortelle beslutningstagerne hva DU mener. Signer underskriftskampanjen for å være med og gi din stemme til en ÅPEN FJORDBY for folket, og et klart NEI til Bjørvikamuren!

Våre politikere, samt Plan og bygningsetaten som ser ut til å ha glemt at det er oss, folket de representerer og jobber for er alle obs på denne nettaksjonen. Vår mening betyr noe! Når byggene er bygd - er det allerede for seint, derfor må vi si ifra nå. Det er ikke utbyggerne som skal bestemme hvordan Oslo skal se ut, de skal bare bygge det som bestemmes.

Vi trenger så mange underskrifter som mulig, og setter derfor pris på om du e-poster dine venner, familie, kolleger eller andre interesserte lenken til denne nettsiden slik at de også kan signere underskriftskampanjen. Jo flere jo bedre! Takk for hjelpen.

Bildene er "lånt" fra Aftenposten. Lenker til artiklene med bla disse bildene finner du under "Om utbyggingen" på høyre side.

Hvilket av Bjørvika høyhusbildene lyver?

Motstandere av den såkalte Bjørvikamuren mener det er slik høyhusene i Bjørvika vil se ut når de er bygd. De poengterer at byggene ikke vil se ut som om de nærmest går i ett med himmelen.

Slik har de som har designet byggingene presentert løsningen. Begge bildene viser utsikten fra Bakkeplan på Enerhaugen.

» Lenke til artikkel

Bildene er "lånt" fra Aftenposten.

Noen kommentarer fra underskriftskampanjen

Vær så vennlig å hør FOLKETS RØST ! NEI (!!!) til disse byggeplanene...!!!

Bjorvika prosjektet kommer til å ødelegge mye for de som bor på Grønland og Tøyen området med at det rager opp og hindrer all utsikt for de i området. Jeg håper virkelig at prosjektet enten hindres eller endres.

Jeg støtter ny utbygging av dette området, men det må planlegges slik at det ikke sjenerer og ødelegger fjordutsikten. Lav bygningsmasse og friarealer er i større grad ønskelig enn store luksuriøse kontorbygg og/bolig.

Kortsiktige profittmål må settes tilside. I detlange løp er et kulturelt og estetisk Bjørvika som vil være samfunnsmessig økonomisk best.

Snart er hele Oslo uten fjordutsikt. 'Prosessen' begynte med Rådhuset og har nådd en foreløpig kulminasjon med Bjørvika-planene. Hadde dette skjedd i Trondheim eller Bergen hadde hele byen mobilisert til kamp!

- Fra fjordplanen 22.11.06 (se om utbyggingen)
2.3 ARKITEKTONISK KVALITET, LANDSKAP OG KULTURMINNER
2.3.2 Landskap og byggehøyder
Bebyggelsen i Fjordbyen skal utformes slik at både fjordlandskapets og bylandskapets karakteristiske trekk opprettholdes og videreutvikles.
2.3.3 Kulturminner.
Kulturminner, både i delområder og i tilgrensende områder, skal hensyntas i planarbeidet. Det er få gjenværende fysiske strukturer fra tidlige epoker av havnedriften. For å sikre tidsdybde og unikhet i transformasjonen av sjøfronten skal det spesielt tas hensyn til utvalgte maritime kulturminner som bygg, kaifronter og andre elementer. For å ta vare på kulturminner i delområdene bør de gis nye roller og funksjoner når slike ikke finnes i dag.

Her i Hong Kong har myndighetene hånd i hånd med byggherrer i en årrekke drevet rovdrift på alle våre naturressurser og spesielt havnen, som liksom skal være Hong Kongs hjerte. Det som før var en flott og åpen havn er nå blitt en fattigslig bekk som renner trist mellom tusener av skyskrapere. Luften er elendig, det er null utsikt og havnen kan overhodet ikke sees lenger. La ikke Oslo gå samme vei!

Min fulle støtte til alle som vil hindre store bygg i nærheten av Operaen i Bjørvika. De som ikke forstår at en perle trenger rom for å vise sin skjønhet har ingenting å gjøre i arbeide med byutvikling! De tenker kun "penger, penger, penger!!" Jeg blir syk av alt pratet om penger!

Byen vil bli helt ødelagt sett fra sjøsiden, og det vil stenge for de som bor i indre by.

Det er ingen skam å snu i tide. Redd Bjørvika fra høyhus!

Nå må politikere, arkitekter og utbyggere våkne og tenke langsiktig. Ikke ødelegg byen vår for all fremtid. Utbygningen må ikke ende opp som kortsiktig profitt for noen. Høyhus må ikke stenge for utsynet til fjorden. Lag en vennlig løsning - Oslo må ikke bli som New York. Det er jo helt ufattelig at myndighetene kan sitte å se på at byen vår ødelegges av kostsiktige tanker med profitt som mål.

Bygg blokkene oppi åsen med utsikt over Oslo og Oslofjoden....!!

Ja til en åpen og luftig fjordby, med fellesarealer for ALLE. Høye bygninger som skyggelegger indre by og hindrer "utluftning" er intet mindre enn tragisk for Oslo. Nå har vi muligheten til å gjøre Oslo til en estetisk vakker fjordby, bruk den klokt!

Uakseptabelt

Vi kan ikke ødelegge den vakre utsikten til Oslofjorden, det ville være en tragedie!

Nå må politikerne benytte sjansen til å styre byutviklingen i positiv retning og tilpasse nybygg til den Gamlebyen vi allerede har!

Nå må det tenkes langsiktig og ikke så forbasket kortsiktig!!!!!!!!!!!!!!!

Lær av de som nå har revet "muren" i andre byer, f.eks. Barcelona. Der rev de muren før OL ble arrangert, og åpnet mot havet og laget en strand.

Ikke steng oss byens borgere inne med en diger mur.

Hva er det byrådet tenker på? Disse husene blir jo stående i lang tid. Hva skal til for å få en ballanse i estetikk og økonomi? Trivsel er en undervurdert ting i disse travle økonomiske tider. Men, hvor er det hyggeligst å oppholde seg, jo, der hvor det er skjønnhet og luft.

Stopp denne galskapen nå!

Omraadet rundt operaen MAA ikke bebyggess. Vi vil ha en park eller en botanisk hage.

Vi må etterlate oss en by vi med stolthet kan gi videre til neste generasjon. Ikke en drabantby ved sjøen som stenger for utsikt og lukker sjøen og bryggen for byens innbyggere.

Nå må politikerne ta ansvar for fellesskapet! Vi må kunne ha råd til å ta vare på byen for generasjonene etter oss.

Jeg er glad i Oslo, la oss få det vakkert også rundt Bjørvika! Vi gleder oss til operaen, la den få luft og lys.

Det er bedre med container-havn enn disse høyhusene som vil ødelegge lokalmiljøet for dem som havner i skyggen. Høyhusene vil stenge for luftstrømmen som kommer nedover Groruddalen og forsterke lokal forureningsning.Høyhusene vil kunne påvirke vegetasjon og biologisk mangfold ved at klimaet bak blokkene vil forandres (mindre sol, mer kulde, mer vind. Høyhusene ødelegger den flotte amfien som Oslo har idag og ødelegge for tilhørigheten til havet for de deler av bygen som havner bakenfor. Hele profilen på Oslo endres og er lite tiltrekkende både for byens borgere og for tilreisende. Turister er idag overrasket over Oslos grønne preg og lurer på hvordan vi makter å ha det slik. Dette må ikke ødelegges med disse høyhusene. Vi vil rett og slett ikke ha det slik i Oslo. Ta en tur til en av åsene rundt byen og se hvor fin byen er derfra og hvilket stengsel en slik rad med høyhus vil medføre.

Kjære beslutningstakere. Dere har ennå muligheten til å styre unna et historisk feilgrep i byutviklingen vår.

Dette med disse høyhusene runt operaen virker lite gjennemtenkt.Det er greit med boliger i sentrum men det får være grenser for hvor tett og høyt man kan bygge.Det går ikke ann og stue hele lannets befolkning ned i Oslogryta. Jeg har bodd i Oslo i hele mit liv og nå er jeg pasert 75år og Oslo er ikke den byen jeg vokste opp i.

Nå må politikere og andre ansvarlige ta til vettet. dere ødelegger byen vår - se dere rundt om i verden - en del byggverk som operaen skal besmykke byen vår ikke lukkes med stygge blokker og annen bebyggelse. Tenk på vårre etterkommere!

Støtt turisten, vis en hyggeligere by:-)

La folket få tilgang til sjøen. Å skjule det flotte Opera bygget til flere milliarder kr. med noen store kolosser av noen byggninger er for meg helt uforstårlig.

Ja -til en åpen by !
Men la Markagrensen også åpnes, slik at det er turveier helt inn til byen, Jfr. Damefallene(Kringsjå -Sogn) og Mærradalen-Husebyskogen. Det går an å bygge innenfor Markagrensen hvis man beholder åpne partier på begge sider.

Flott med underskriftsliste! Det kan da bare være byråkrater og arkitekter som tror på at den såkalte "barcode-lsøningen" borger for lys og luft mot fjorden! Dette er den reneste galskap, tøv og tull. Få det stoppet øyeblikkelig så byen vår ligger vakker og luftig mot fjorden. Vi er jo en sjøfartsnasjon for svingende! Ikke steng fjorden ute og innbyggerne inne!

Ønsker en by som er åpen mot fjorden og med sol og frisk luft inn i bygatene.

Stopp de vannvittig høye byggene nå!!!

Fjordbyen var fanesak for Høyre. Men utbyggerne og kapitalen vil stenge byen ute fra fjorden og da må visjonene vike. Jeg håper ikke det samme vil skje ved Bestumkilen og Lysaker også!

Alle fortetningsforslag har vært heslige. Jeg har i alle år ergret meg over Konserthuset som står helt inneklemt i Vikas mange betongkasser. Det må være mulig å lære av den feilen!

Utbyggere og arkitekter må nå utvise fellesskapsansvar. Ta til vettet.!

"Bymuren" mot fjorden vil ødelegge byens særpreg og for alle generasjoner i ettertid stå som et skrekkens eksempel på utbygger- og pengemakt, samt politisk avmakt.
EN SKAM, hvis dette blir gjennomført!

Endelig har bystyret mulighet til å gjøre virkelig store ting med byen, så lar de kortsiktige kommersielle interesser komme i veien nok en gang (og bokstavelig talt). Dette er ikke bare trist, det er en potensiell skandaleavgjørelse som vil bli gjenstand for frustrasjon i generasjoner. Dere har min fulle støtte!

Vi trenger ikke noen "Manhattan Skyline" i Bjørvika.
Dette er kun drevet av ønske om høyest mulig fortjeneste.

Oppretthold Oslos åpne karakter og kontakt med sjøen.

Mot utbygging som stenger for Oslofjorden

Bygg gjerne høyt, men ikke i strandlinjen.

Bjørvika er Oslos siste sjanse til å bli "fjordbyen". En misére her vil aldri la seg rette opp. Good luck!

Så høy bebyggelse vil gi oss oss Grønland følelsen av å være innestengt...

Våre etterkommere vil aldri tilgi oss denne fatale utbyggingen. De politikerne og utbyggerne som redder oss fra dette vil bli husket med takknemlighet!

Nei til høy bebyggelse i Bjørvika. Vi må få beholde åpenhet mot Oslofjorden. Flytt alle høye blokker i utkanten av Oslo. La oss bevare det slik det er så mye som mulig, og la Operabygget få litt space rundt seg.

Dette er en viktig kampanje mot en usunn byutvikling. Når operaen engang er lagt til Bjørvika, er det viktig å ikke fatte beslutninger man med den største sikkerhet vil angre på i fremtiden. Her har vi en anledning til å prege en bydel som fremstår som det første en tilreisende til Oslo (det være seg med bil, tog, buss eller båt) ser - og som i dag er et sorgens kapittel. Det ville være særdeles trist, hvis denne muligheten misbruktes.

Dette må byen ta seg råd til, nå går alt for mye av utbygging i byen på utbyggernes og eiendomsbesitternes premisser! Det er det historiske innholdet og inntrykket som teller, ikke kroner og øre!

By og vann - hand i hand :o)

Maksimal gesimshøyde bør være 20m (6-7 etg). Tilsvarende bør gjelde også for Stasjonsbyen på Grefsen som er nok et skandaleprosjekt fra PBE. Nå må politikerne gi klare signaler til PBE som setter en stopper for gjentatt høyhusplanlegging fra Ellen de Vibe & co. Ta bilde av alle høyhus over 12 etg i OSLO, 90% av dem er en visuell katastrofe for omgivelsene og innebærer vesentlige 'stedstap' .

Skal vi ha opera, må vi få ha den og se den.

La Oslo beholde sitt særpreg!

Det er den største katastrofen som tenkes kan. Nå må folket snart bli hørt!! Det er kun de "rike" som kan kjøpe seg bolig der - og de aller største bedriftene som klarer slike priser som vil gjelde der. Åpne for folk, luft, sol og utsikt. Jeg er dypt rystet, og helt uenig!!!!!!!!!

Oslo må ikke styres av snevre kapitalinteresser. Som aktiv politiker i Venstre vil jeg kjempe for fellesarealene og den menige manns og kvinnes interesser.

Rister bare på hodet når jeg ser planene ...

Ikke ødelegg den unike kontakten med sjøen som Oslo som hovedstad har. Dette må vi ta var på!!

Nei dette er en dårlig løsning. Oslo trenger å ÅPNES mot fjorden, ikke fjerne oss mer fra sjøen enn vi allerede har gjort. Honnørbrygga er et godt eksempel på slik vi må/vil ha det!

Jeg vil se fjorden og lukte sjøen.

Jeg støtter fullt ut akjonens mål om å realisere en åpen fjordby, og mener at henvisningen til Barcelona er god. Noe slikt bør vi få til også i Oslo, og med Operaen er det tatt et godt første skritt!

Ikke steng oss inne.

Dette kan ikke være et spørsmål om penger. Feil som gjøres nå må alle fremtidige generasjoner slite med.

La oss få en åpen by mot sjøen!

Planen om å bygge " muren", vitner om galskap på høyt nivå!!!! Nå må politikerene skjerpe seg. Behovet for grønne lunger er større, enn å bygge penthouse komplekser for "fiffen"

Ikke steng byen fra fjorden!

Det er nærheten og utsikten til fjorden og marka som gjør Oslo til en fantastisk by!

Ikke ødelegg Oslo by's kontakt med fjorden!

Flott aksjon. Høyhusbyggingen må stanses. Ikke stol på Stilluf Karlsen når han sier at prosjektet bearbeides.

Dette er et miljø svik !

Stopp høybygg prosjektet, ellers vil Osloby bli en gryte av skygger og dårlig luft. Ja til fjordbyen, Osloby er grå nok fra før.

Det er synd at når man først snakker om å opne byen mot havet så blir den samtidig stengt av en rekke med høye blokker. de høye blokkene vil blokkere ventilasjonen fra havet til halve sentrum og groruddalen.
Det er synd at fagfolk og aviser ikke har lagdt frem alle dårlige sidene ved en slik byutvikling.

Jeg skjønner at politikerene har tabbet seg ut. Dette burde de ha stoppet! Så får 'vi' heller ta konsekvensen av at vi må kjøpe oss ut av dette makkverket av planlegging.

Vi må ikke glemme at høye hus gir store skygger og lite utsikt for husene bakenfor. Spesielt gir dette store utslag gjennom vinterhalvåret når solen står lavt på himmelen, noe den ellers ikke gjør i mellom eller sydligere deler av Europa.

Dette er het feil sted å bygge høybygg, eller bygge i det hele tatt. Strandsonen skal være for alle. Skap et fantastisk utemiljø for alle beboere og besøkende. Dette er sjansen til å løfte Oslo til å bli en flott europeisk by. Ikke ødelegg den!

Skap en grønn by!
Skap en åpen by!
Skap en ren by!
Skap en stolt by!

Hvorfor ødelegge en hel bydel, og en halv by, med dette utrolig dårlige prosjektet..? Jeg regner med at de som har hatt ideen til dette, og som har planlagt denne raseringen, bor på vestkanten av byen - hvor et slikt forslag ville vært utenkelig..?

Lær av fiaskoprosjektet i Son, COOP som står bak utbyggingen i Son Havn Nord (blokker i havna) er i ferd med å trekke seg ut, fordi de innser at de har påført befolkningen skade. Folk føler seg skviset, og bygningene er symboler på forakt for folkemeningen og feil beslutninger i kommunestyret. Det er viktig at kortsiktig profitt ikke kommer i veien for god langsiktig planlegging!

Dette likner på det lite tilpassede prosjektet i Son Havn nord, der to fire til fem etasjers blokker blir lagt på havna der, til hinder for Sons stedsutvikling på egne premisser. Vi hadde en liknende underskriftskampanje som ga ca. 1000 underskrifter i et lokalsamfunn på 3-4000. Sammenliknet med Oslo skulle det bli ca. 150 - 200 tusen underskr., dette er et bilde av problemstillingens omfang....også i Oslo!